کتاب انسان در جستجوی معنی

کتاب انسان در جستجوی معنی

دکتر ویکتور فرانکل

دکتر فرانکل روانپزشک معروف اتریشی و نظریه پرداز معناشناسی یا لوگوتراپی است.
کسی که در جریان اردوگاههای کار اجباری و اتاقهای گاز و کوره های آدم سوزی، چندین سال سخت و دهشتناک را تجربه و زندگی کرد. ره آورد سالهای پر زجر و رنج ابداع نظریه لوگوتراپی بود که دنیای روانشناسی را بسیار تحت تاثیر قرار داد.

وی معتقد زندگی معنای ژرف و عمیق تری دارد و تنها بر حسب پوسته ظاهری مصیبتها نمیتوان زندگی را قضاوت کرد. دکتر فرانکل در قسمتی از کتابش میگوید:
داستایوفسکی در جایی اشاره به رنج میکند و میگوید: من تنها از یک چیز میترسم و آن اینکه شایستگی رنج هایم را نداشته باشم. پس از آشنایی با اسیرانی که رفتارشان در اردوگاه، رنجها و مرگشان شاهدی بر این واقعیت بود که آخرین آزادی را هرگز نمی توان از دست داد، به یاد گفته داستایوفسکی می افتم. زیرا به چشم دیدم که آنها ارزش رنج هایشان را دارند. نوع پذیرش رنج و تحمل آنها حکایت از یک عظمت درونی بکر داشت. همین آزادی معنوی بود که هیچ کس نمی توانست آن را از ما برباید و همین آزادی معنوی بود که زندگی را پر معنا و با هدف می ساخت.

این نگاه عمیق، حتی با وجود لمس مشقتهای مرگبار و از دست دادن تمام اعضای خانواده اش و تنها بازمانده آن روزهای هولناک زنده ماندن خواهرش، شایسته تحسین و تعمق است.
بی شک او تنها کسی است که میتواند شرایط دشوار زندگی آدمی را از عمق وجود درک کند و آنها را متوجه نکته عمیقی که در خلقت آدمی نهفته است بکند. معنا و مقصد زندگی هر فردی بر اساس نگاه، باور و سطح ارزشگذاری اوست. نمیتوان باور معنای واحدی را به همه القا کرد. اما داشتن انگیزه جزء لاینفک زندگی است. این اصل مانعی برای رد شدن آدمی از کنار دره افسردگی و بی معنایی است.

فرانکل معتقد بود:
آنچه انسانها را از پای در مآورد، رنج و سرنوشت نامطلوبشان نیست، بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است. و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست، بلکه در رنج و مرگ هم میتوان معنایی یافت.

این نگاه ارزشمند تنها یک نتیجه در پی دارد، اگر هر کس هدف و مقصود زندگی اش را از دست بدهد و بهانه ای او را به حیاتش گره نزند، ادامه زندگی اش دچار خسران و زیان شده است.

معنای زندگی خود را بیابید پیش از آنکه فصل زندگی شما در صفحه زمستان متوقف شود.

کتاب انسان در جستجوی معنی را می توانید از دیجی کالا تهیه کنید.

به قلم مریم مهرآئین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *